Граждански форум за честни избори

Анализи и коментари

Въпрос за 1 милион

Въпросът е: Колко е броят на избирателите при положение, че населението е 7 351 234?

Това в България буквално и преносно е „въпрос за 1 милион”.

Ако извадим от броя на населението всички до 18 години (15,9% от общия брой на населението) получаваме числото 6 182 388

– толкова би трябвало да са приблизително хората с право на глас на парламентарни и президентски избори, живеещи в страната. Броят на избирателите в основния и допълнителния избирателен списък на парламентарните избори 2009 г. включваше 7 129 965 души, т.е с 1 милион повече

– излиза, че избирателите започват да се изравняват с броя на населението, което е невъзможно.

- 2007 г. по повод въпроси, свързани с избирателните списъци за евроизборите директорът на ГРАО заяви, че не трябва да се сравняват техните данни с тези на статистиката, защото НСИ събират данните от врата на врата, а ГРАО от регистрите на общините.

- Изготвяните от ГРАО избирателни списъци, въз основа на данните от националния регистър на населението, съдържат и имената на хора, които са трайно живеещи в чужбина

– емигрирали са или учат навън, или пък са починали, но смъртните актове не са пристигнали в общините, където се поддържат регистрите. - Заложеното в Изборния кодекс изискване от списъците да се заличават имената на гражданите, които са заминали извън България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии е неизпълнимо на практика. Предвижда се заличаването да става по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от МВР. Външно министерство пък следва да предоставя на ГРАО данни за автоматизираното заличаване на тези лицата от списъците. При обсъждането на този текст от Изборния кодекс в Комисията по правни въпроси директорът на ГРАО осведоми депутатите: „Този същият текст беше залегнал и в Закона за изборите през 2009 г., но той не сработи по простата причина, че МВР писмено ни уведомиха, че съгласно Регламент 562 на Европейския парламент такава информация не се поддържа и те не могат да я предоставят. Страхувам се, че и сега също няма да сработи. Т.е. няма смисъл да го залагаме.” Така или иначе текстът бе приет в този вид.

- Идеите за активна регистрация на избирателите и създаване на реални механизми за поддържане на актуален регистър на избирателите бяха изоставени при подготовката на Изборния кодекс. Наличието на т.н. фантоми или „мъртви души” в списъците усилва риска от манипулиране на изборните резултати от корумпирани избирателни комисии, които могат да използват гласовете на избиратели, които не са упражнили лично правото си на глас.

Институт за развитие на публичната среда

Източник