Граждански форум за честни избори

Анализи и коментари

Иван Костов, ДСБ, отговаря на въпрсоси на сайта eurochicago.com

- Поема ли Вашата партия ясен политически ангажимент във връзка със следните проблеми и въпроси, касаещи българската диаспора, повечето от които са били задавани много пъти* в последните години, но не са намерили решение досега? И ако не – защо?

1. Създаване на отделен, многомандатен избирателен район “Чужбина”, за чийто депутати да гласуват живеещите зад граница български граждани.

И. Костов: Предвид броя на участващите избиратели ние предвиждаме създаване на два едномандатни района за секциите на Запад и на Изток от България.

2. Премахване конституционното ограничение български граждани с второ гражданство да бъдат избирани в управлението на страната.

И. Костов: Нямаме окончателна позиция по този въпрос, но сме готови за дискусия.

3. Създаване на изборни Обществени съвети на българите в чужбина към дипломатическите представителства и Национален съвет на българите в чужбина, в изпълнение на отдавна приетия Закон за българите, живеещи извън Република България. (Или, при евентуално приемане на нов Закон за българите зад граница от новия състав на парламента, категоричен ангажимент, че той ще предвижда създаването на изборни представителни органи на диаспората по държави и изборен Национален съвет на българите зад граница. Както и Правилник на прилагане на закона, какъвто така и не беше направен за действащия сега закон.)

И. Костов: По тези въпроси сме „за”.

4. Въвеждане на електронно дистанционно гласуване (а до ефективното му въвеждане секциите за избори в чужбина да се откриват при опростени процедури – например при подадени 20 заявления за гласуване, при гласували на предишни избори над 100 човека и пр.).

И. Костов: Имаме предложен законопроект, който досега се отхвърля от останалите в Парламента.

5. Каква е Вашата оценка за ролята на българите зад граница за успеха на България и кои са най-важните области, в които очаквате българите в чужбина да допринесат за Родината си – днес и за в бъдеще?

И. Костов: Организирах първата такава инициатива – „Българският Великден”, след която мнозина българи се върнаха в страната и участваха в правителството и парламента.

6. Вашата партия има ли представители извън България и какви връзки поддържате (или ще поддържате) с диаспората?

И. Костов: Имаме и поддържаме контакти. Особено активни сме в интернет общуването с тях.

7. Бихте ли подкрепили кандидат за депутат, ако се знае че е бил агент или сътрудник на ДС?

И. Костов: Не.

8. Ако трябва да управлявате в коалиция, избройте с кои от парламентарно представените в последните години партии, в никакъв случай не бихте се коалирали след изборите?

И. Костов: С БСП и Ахмед Доган.

9. И накрая, избройте основните неща, които се ангажирате да постигнете, ако получите 4-годишен управленски мандат, и чрез какви точно законодателни инициативи. Включват ли тези инициативи въпроси, касаещи пряко българската диаспора?

И. Костов: Ще изведем българите от икономическата и социална криза, а България от политическата криза и кризата на държавността.

След като спряхме предложения от кабинета на Борисов закон, поради многото възражения от българската диаспора, ще предложим нов Закон за българите в чужбина след широко обсъждане с тях. 

Източник