Граждански форум за честни избори

Новини

Дискусия: Изборите през 2013 – такива, каквито ги направим. - неделя, 26 февруари 2012

  • Има ли научени уроци след изборите през октомври 2011?
  • Какво променяме в правилата преди следващите през 2013?
  • Колко дадоха за избори участниците и колко струваха на избирателите?
  • Всичко за секциите,наблюдателите, застъпниците, изборните туристи, комисиите, забранителните списъци, прозрачната бюлетина, жалбите, делата…
Институт за развитие на публичната среда ще представи данни от оценка на въздействието на Изборния кодекс и препоръки за промяна.

Участие в дискусията ще вземат организации - наблюдатели на изборите, представители на партии, участници в изборите, Централна избирателна комисия, Сметна палата, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Съвет за електронни медии, администрация на Министерски съвет, ГРАО, НПО и медии.

Дискусията ще се проведе на 27 февруари (понеделник) 2012 г. от 10 ч. до 13.30 в хотел „Радисън”, Жълта зала.

Инициативата е подкрепена от Балканския тръст за демокрация.

Програма:

10.00 - 10.30 Регистрация и кафе
10.30 - 11.15 Оценка на въздействието на Изборния кодекс – Избори 2011 -презентация на Институт за развитие на публичната среда
11.15- 13.30 Дискусия  

Коментари