Граждански форум за честни избори

Анкета

През 2011 г. ще се проведат избори за общински съветници и кметове. Какво е Вашето очакване по отношение купуването на гласове?

579 посетители са отговорили на нашата анкета до домента