Граждански форум за честни избори

Анкета

През 2011 г. ще се проведат избори за общински съветници и кметове. Какво е Вашето очакване по отношение купуването на гласове?

579 посетители са отговорили на нашата анкета до домента

Купуването на гласове ще намелее в сравнение с миналите местни избори; - 13%

Купуването на гласове ще е на същото равнище като на миналите местни избори; - 22%

Купуването на гласове ще се увеличи в сравнение с миналите местни избори; - 65%