Граждански форум за честни избори

Ресурси - Институции и организации

Телефони за сигнали за нарушения на ЦИК и изборните комисии в страната

За сигнали за нарушения изборния ден може да звъните на следните телефони в ЦИК:

тел. 939-37-18, факс: 0889 188 330

Както и следните телефони и факсове в страната:

от област Благоевград, Кюстендил и Перник на тел./факс:
стая № 50 тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;
стая № 54 тел. 939-37-21, факс 0889 188 022;
стая № 76 тел. 939-37-03; факс 986-25-41;

от област Бургас, Сливен и Ямбол на тел./факс:
стая № 48 тел. 939-37-20, факс 0889 188 660;
стая № 62 тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;
стая № 74 тел. 939-37-29, факс 988-19-89;

от област Варна, Добрич и Шумен на тел./факс:
стая № 50 тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;
стая № 54 тел. 939-37-21, факс 0889 188 022;
стая № 60 тел. 939-37-13, факс 0889 155 099;
стая № 74 тел. 939-37-29, факс 988-19-89;

от област Велико Търново, Габрово и Ловеч на тел./факс:
стая № 52 тел. 939-37-17, факс 0889 133 020;
стая № 66 тел. 939-37-11, факс 0889 155 400;

от област Видин, Враца и Монтана на тел./факс:
стая № 60 тел. 939-37-13, факс 0889 155 099;
стая № 62 тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;
стая № 66 тел. 939-37-11, факс 0889 155 400;

от област Кърджали и Смолян на тел./факс:
стая № 25 тел. 939-37-15, факс 0889 166 004;
стая № 50 тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;
стая № 74 тел. 939-37-29, факс 988-19-89;
от област Пазарджик и Пловдив на тел./факс:

стая № 50 тел. 939-37-18, факс 0889 188 330;
стая № 52 тел. 939-37-17, факс 0889 133 020;
стая № 66 тел. 939-37-11, факс 0889 155 400;

от област Плевен и Русе на тел./факс:
стая № 25 тел. 939-37-15, факс 0889 166 004;
стая № 54 тел. 939-37-21, факс 0889 188 022;
стая № 62 тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;

от област Разград, Силистра и Търговище на тел./факс:
стая № 58 тел. 939-37-14, факс 0889 188 280;
стая № 76 тел. 939-37-03; факс 986-25-41;

от област София и Софийска на тел./факс:
стая № 48 тел. 939-37-20, факс 0889 188 660;
стая № 52 тел. 939-37-17, факс 0889 133 020;
стая № 62 тел. 939-37-12, факс 0889 166 080;

от област Стара Загора и Хасково на тел./факс:
стая № 58 тел. 939-37-14, факс 0889 188 280;
стая № 60 тел. 939-37-13, факс 0889 155 099;
стая № 74 тел. 939-37-29, факс 988-19-89;

Сигналът или предложението може да бъде в писмена или устна форма.

Жалбата може да бъде само в писмена форма.

Всички сигнали, жалби и предложения, получени на горепосочените телефони и факсове, или в общото деловодство се въвеждат в нарочен регистър и се разпределят на членовете на групата по жалбите. 

Източник