Граждански форум за честни избори

Ресурси - Предложения на партии и НПО

Предложение на Гласуване без граници за електронно гласуване

 PDF презентация

Източник

Прикачени документи