Граждански форум за честни избори

Ресурси - Предложения на партии и НПО

Предложение на Гласуване без граници за Електронно гласуване и окрупняване на МИР

 Предложение на Гласуване без граници за Електронно гласуване и окрупняване на МИР — PDF формат.

Източник

Прикачени документи