Граждански форум за честни избори

Ресурси - Наши приятели

Записки на реформиста — блогът на Радан Кънев

За тези, които не ме познават: Роден съм на 30 септември 1975 в Първа градска, "в семейство на служАщи", както се казваше тогава. Всъщност в среда на хора, които се чувстваха твърде, твърде зле в онези мизерни години, и имаха защо... Но няма да занимавам читателите с "родова памет" - тя си е за мен. Учил съм в 127-мо (сериозна школа, макар не тъкмо образователна в тесния смисъл) и във Френската. За Френската през 90-те може да се говори много, аз предпочитам да замълча. От '99 съм юрист, а от Февруари 2002 - адвокат, и това е почти всичко, което съм искал да бъда. Исках и да се оженя за най-прекрасното момиче на света. И се ожених. Щастлив човек. С две думи.

Източник