Граждански форум за честни избори

Ресурси - Интернет ресурси

Проект за Изборен закон

Целта на този блог е да организира обществена дискусия върху предстоящата промяна на избирателното законодателство, уреждащо провеждането на избори за Народно Събрание.

Предлаганият проект се опира от една страна на критичен анализ на съществуващото българско законодателство, от друга страна на най-добрите европейски практики в тази област.

Благодарим ви предварително за коментарите, всяко мнение ще бъде взето под внимание.

Източник