Граждански форум за честни избори

Ресурси - Предложения на партии и НПО

Методика за излисляване на изборните резултати - избирателна система 8/32

Избирателна система "8/32" : илюстративна математическа симулация

Проф. д-р Любомир Гаврилов и д-р Стефан Mанов
 

I. Основни елементи на предлаганата система
 

- окрупняване на настоящите многомандатни избирателни райони (MИР) до 6 регионални избирателни района (РMИР) съгласно европейските райони за планиране (с изкл. на обл. Пазарджик, която отива в Югозападен), София оформя отделен 7-ми РMИР, чужбина съставлява 8-ми РMИР - съхраняване на настоящите 31 MИР в които партиите регистрират както и до сега свои кандидатски листи - в 8-ми РMИР-чужбина се регистрират кандидатски листи подобно на MИР в страната
 

- броят мандати полагащ се на всеки РMИР се определя според избирателната активност в деня на избора (плаващи мандати) - броя на мандатите спечелени от всяка партия на национално ниво и на ниво РMИР се определят по сега действащия закон за изборите - мандатите спечелени от всяка партия на ниво РMИР, се разпределят по MИР според избирателната активност в деня на избора (плаващи мандати)
Предлаганата изборна система е компромис между належащата нужда от окрупняване на изборните райони и съхраняването на настоящите MИР в които партиите имат добре изградени работни структури. Оригиналността на предлаганата система е във въвеждането на «плаващи мандати» във всеки MИР. В резултат на това, по демографски и други причини (слаба изборна активност) определени MИР могат да получат по- голям или по-малък брой мандати от определените от ЦИК през 2009. При всички случи обаче, тази «несправедливост» се компенсира с мандати в съседни MИР в рамките на съответния РMИР. В това отношение симптоматичен е Северозападния РMИР : области Видин (5-ти MИР), Враца (6- ти), Монтана (12-ти), Плевен (15-ти) и Ловеч (11-ти) който заслужава самостоятелен анализ.
 

Предлаганата от нас изборна система отстранява редица системични проблеми на действащата изборна система, които сме описали в предишни статии и на които се спираме накратко в заключителните бележки.

Източник