Граждански форум за честни избори

Ресурси - Наши приятели

Проект за изборен кодекс

Целта на този блог е да представи експертен проект за Изборен Закон, който се подкрепя от фондация "Гласуване без Граници" и други български организации в чужбина. Анализира се изборното законодателство в редица европейски държави, както и международния опит свързан с гласуването по Интернет.

Източник