Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Freedom House: Изборите в България

 Информация за изборите в България, включена в българския раздел на годишния доклад на Freedom House "nations In Transit" 2010.

Източник