Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Проект за Изборен кодекс

 

Това е внесеният от ГЕРБ проект за Изборен кодекс.

Източник

Прикачени документи