Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Писма на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа

Писма на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа, с препоръка Венецианската комисия да даде становище за предложенията в Изборния кодекс, свързани с избирането на органи на местна власт.

Източник

Прикачени документи