Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Доклад от граждански мониторинг върху процеса по приемане на нови изборни правила в България

Изготвен от Институт за развитие на публичната среда по проект, реализиран с подкрепата на Балканския тръст за демокрация.

София, 2011

Докладът може да бъде изтеглен тук. (pdf, 2.2 MB)

Източник