Граждански форум за честни избори

Ресурси - Институции и организации

Въпроси и отговори По финансирането на предизборните кампании и по отчитането на предизборните кампании

 Въпроси и отговори, свързани с финансирането и отчитането на предизборната кампания.

Източник: Сметна палата

Източник