Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

СПОРАЗУМЕНИЕ между БНТ и партиите и коалициите, регистрирани за президентските избори

 Споразумението съдържа следната клауза: ‎"Формите на предизборна кампания се заплащат в брой в касите на БНТ - ул. „Сан Стефано”№ 29, и регионалните телевизионни центрове в страната или по банков път за суми в размер над 5 000 лева по банковите сметка на БНТ, посочени в Приложение № 1 към настоящото споразумение"

Тази клауза е в нарушение на Изборния кодекс, който предвижда всички плащания над 1000 лв. да се извършват само по банков път.

Свалете файла в pdf формат от тук.

Източник