Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Справка за регистрациите по настоящ адрес за периода 01.09.2010 - 22. 06.2011

Справка за регистрациите по настоящ адрес за периода 01.09.2010 - 22. 06.2011

Чрез заявление за достъп до информация Институт за развитие на публичната среда получи от ГРАО данни, чийто анализ може да даде представа за това как се развива явлението "вътрешен изборен туризъм". 

Целта ни е с данните свободно да разполагат всички участници в изборния процес – институции, граждани, кандидати. Тези данни имат своето значение разгледани в контекста на всяко едно населено място, при отчитане на особеностите и динамиката на вътрешната миграцията, върху която влияят различни фактори. 

Натрупването на адресни регистрации по настоящ адрес в определени населени места може да бъде маркер за наличие на риск от манипулиране на резултатите от местните избори чрез контролиран и купен вот на хора, които под натиск, чрез принуда и срещу заплащане могат да упражнят правото си на глас по настоящ адрес и така да повлияят на резултатите от местния вот.

 Таблица 1

Колона D:

Справка по населени места за броя на направените регистрации по настоящ адрес за периода 1 септември 2010 г. - 31 януари 2011 г.

Колона E: 
Справка по населени места за броя на заличените регистрации по настоящ адрес в регистъра на населението, във връзка с изпълнение на изискванията на § 78 от Закона за гражданската регистрация. 

Таблица 2

Справка по населени места за броя на лицата, извършили промяна в регистрацията си по настоящ адрес за периода от 31 януари 2011 г. до 22 юни 2011 г.

Източник

Прикачени документи