Граждански форум за честни избори

Ресурси - Международни организации и мрежи

Състав на мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите

РЕШЕНИЕ
№ 876-ПВР
София, 21.09.2011

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 932 от 19 септември 2011 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 34 членове на Ad-hoc комитета на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от различни страни, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 23 октомври 2011 г.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 23 октомври 2011 г. следните лица:
- Браян Бинли (Великобритания);
- Мартон Браун (Унгария);
- Олха Херасимюк (Украйна);
- Лука Волонте (Италия);
- Ингрида Цирцене (Латвия);
- Лолита Чигане (Латвия);
- Николаос Дендиас (Гърция);
- Александар Николоски (Р Македония);
- Януш Рахон (Полша);
- Франсоа Рошблоан (Франция);
- Джакомо Сантини (Италия);
- Мария Ставроситу (Румъния);
- Патрик Морио (Белгия);
- Олексий Плотников (Украйна);
- Гизела Вурм (Австрия);
- Валентина Радулувич-Шчепанович (Черна гора);
- Ана Катарина Мендонса Мендес (Португалия);
- Флорин Йордаче (Румъния);
- Фатиха Саиди (Белгия);
- Жерминал Пейро (Франция);
- Джим Шеридан (Великобритания);
- Ганира Пашайева (Азербайджан);
- Александр Починок (Руска федерация);
- Ленка Андрисова (Чешка република);
- Жорди Шукла и Коста (Испания);
- Йорген Поусен (Дания);
- Тери Лейдан (Ирландия);
- Димитриос Пападимулис (Гърция);
- Катерина Конечна (Чешка република);
- Морийн О'Съливан (Ирландия);
- Оливер Каск (Естония);
- Владимир Дронов (Руска федерация);
- Богдан Торкаториу (Румъния);
- Даниел Гастл (Франция).

На наблюдателите да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова 

Източник