Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Справка за броя на лицата, които ще гласуват по настоящ адрес, представени по общини.

Таблица 1 представя броя на заявленията, подадени за местните избори
Таблица 2 представя броя на заявленията, подадени за президентските избори.

Информацията е предоставна от ГД "ГРАО"  на в-к "Дневник", които любезно я предоставиха на сайта " Граждански форум за честни избори"  

Източник

Прикачени документи