Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Протокол на ЦИК, получен чрез Административен съд София-град

Протокол на ЦИК, получен от Административния съд София-град във връзка със заведеното от Институт за развитие на публичната среда дело срещу отказа на ЦИК да предостави достъп до протоколите от своите заседания. 

Източник

Прикачени документи