Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Становище на Институт за развитие на публичната среда по Конституционно дело 11/2011

 Становище на Институт за развитие на публичната среда по Конституционно дело № 11 от 2011 г. за касиране на изборите за президент и вицепрезидент на Р България, образувано по искане на 71 народни представители от 41-то Народно събрание. Предмет на искането е оспорване на избора на Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова за президент и вицепрезидент на Република България, проведен на 23 и 30 октомври 2011 г. като незаконен

Източник

Прикачени документи