Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Изборният процес в България - основни дефицити и рискове

Емпирично изследване на Институт за развитие на публичната среда в три ключови за страната общини, очертаващо основните рискове пред местните избори.

Източник

Прикачени документи